ความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติ

นายสมคิดกล่าวความไม่แน่นอนว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงแข็งแกร่งและจะกลายเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคหรือไม่นายสมคิดกล่าวแสดงความมั่นใจว่าตลาดทุนในประเทศจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างชาติ ความฝันของผมคือตลาดทุนไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางภูมิภาคซึ่งจะช่วยให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นแหล่งเงินทุน

ฉันต้องการให้ตลาดหุ้นมาถึงยุคดิจิทัลเนื่องจากการเชื่อมต่อกับตลาดหุ้นอื่น ๆ และการลงทุนจะทำผ่านเทคโนโลยีดิจิตอลในอนาคต นายสมคิดกล่าว ในส่วนของเงินทุนระยะยาวที่เสนอ (LTFs) ซึ่งโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีของ LTFs จะสิ้นสุดในปีหน้านายสมคิดกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาข้อเสนอในรายละเอียดและปรับปรุงเพื่อให้โอกาสทั้งเยาวชนและเด็ก เพื่อรักษาความปลอดภัยในระยะยาว