สสส.จับมือ 5 มหาวิทยาลัย หนุน ‘ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน’

สสส.ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center) โดยร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมี ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยตัวแทนจาก 5 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามนามบันทึกข้อตกลง ณ ลานสาละ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ความสำคัญเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม มากกว่าปีละ 1,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 3 คน ทั้งเกิดจากในบ้านและนอกบ้าน ส่งผลให้ผู้สูงอายุสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเอง ดังนั้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุ คือ การออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อทุกคน หรือ “Universal Design” ซึ่งเป็นการออกแบบและปรับสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งห้องน้ำ ห้องนอน ให้เอื้อต่อการใช้งานเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ สสส. จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง เป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาเรื่องสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศไทย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth